FLPP Jaunumi
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada konkurss

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) īstenotās Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) programmas 2022. gada atklāto projektu konkursu plānots izsludināt 2022. gada maijā, savukārt projektu pieteikumu plānotais iesniegšanas termiņš ir 2022. gada augusts. Finansēto projektu īstenošana sāksies 2023. gada janvārī. Konkursā varēs piedalīties zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 13 613 327 eiro, kas ir viena no lielākajām summām, salīdzinot ar citiem FLPP konkursiem. Pēc projektu konkursa izsludināšanas, LZP rīkos semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Informācija būs pieejama LZP mājaslapā.

FLPP ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība”.  2022. gadā FLPP programmas īstenošanai no valsts budžeta tika piešķirti 16 978 609 eiro apmērā. No šiem līdzekļiem 3 mij. eiro jau 2021. gada beigās tika papildus piešķirti 2021. gada konkursa ietvaros iesniegtajiem pētījumu projektiem, kuru īstenošana sākusies 2022. gada janvārī.

FLPP projektu konkursa mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs, atbalstot izcilākās Latvijas zinātnieku idejas, kā arī nodrošinot visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību. Pētījumu tematus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki (bottom-up pieeja). Finansējums projektiem tiek piešķirts, ņemot vērā neatkarīgu ārvalstu zinātnisko ekspertu vērtējumu (finansējumu iegūst tikai visaugstāk novērtētie projekti), atbilstoši Apvārsnis Eiropa principiem. FLPP projektu īstenošanas rezultātā tiks stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme, risināti dažādi Latvijas sabiedrībai aktuāli jautājumi, kā arī ielikti pamati jauniem pētniecības virzieniem Latvijas zinātnē.