Apvārsnis Eiropa
Iespēja piedalīties lielākajā publiskajā apspriešanā par Eiropas pētniecības un inovācijas programmu

Eiropas Komisija atklājusi līdz šim lielāko publisko apspriešanu par ES pētniecības un inovācijas programmu Apvārsnis Eiropa no 2014. līdz 2027.gadam. Saskaņā ar Komisijas centieniem panākt labāku regulējumu, ieinteresētās personas varēs dalīties viedokļos par pamatprogrammas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa sniegumu, kā arī veidot stratēģiskās ievirzes pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa stratēģiskajam plānam no 2025. līdz 2027. gadam. Apspriešana ilgs 12 nedēļas. Jautājumi ir pieejami angļu, vācu un franču valodā. Dalībnieki var atbildēt jebkurā ES valodā.

Publiskā apspriešana ļauj dalībniekiem:

  • norādīt uz iepriekšējās ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 sasniegumiem un trūkumiem, tās nozīmi un procedūrām, kas saistītas ar pieteikšanās procesu un finansējuma pārvaldību;
  • paust viedokli par pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa līdzšinējo izstrādi un īstenošanu;
  • noteikt turpmākās prioritātes pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa stratēģiskajam plānam no 2025. līdz 2027. gadam, sniedzot ieguldījumu saistībā ar jaunām pētniecības un inovācijas vajadzībām, sinerģiju starp ES programmām utt.;
  • kopumā palīdzēs veikt pamatprogrammas Apvārsnis 2020 novērtējumu, pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa starpposma novērtējumu un veidos pamatu pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna no 2025. līdz 2027. gadam sagatavošanai.

12 nedēļu laikā interesentiem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, kā arī sniegt atzinumus. Respondenti var izvēlēties atbildēt uz vienu, divām vai visām trim anketas daļām. Apspriešana noslēgsies 2023. gada februārī.

Vairāk lasiet: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en