Apvārsnis Eiropa
Eiropas Pētniecības padomes Consolidator grant konkurss zinātniekiem

Līdz šā gada 12. decembrim zinātniekiem ir iespēja pieteikt projektus Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) izsludinātajā 2024.gada darba programmas Consolidator grant konkursā.

Eiropas Pētniecības padomes mērķis ir veicināt zinātnes izcilību un ar ilgtermiņa finansējumu atbalstīt galvenos pētniekus un viņu komandas, lai zinātnieki spētu veikt revolucionārus un ambiciozus pētījumus, kas sniegtu nozīmīgus ieguvumus no tā rezultātiem. Pilna pieteikuma iesniegšana notiek vienā kārtā un tas jāpaveic līdz šā gada 12.decembrim.

Konkursā var pieteikties zinātnieki, kuriem pēc doktora grāda iegūšanas ir pagājuši vismaz septiņi gadi, bet nepārsniedz 12 gadus (ieskaitot). Lai pretendētu uz finansējumu, atbilstībai šim nosacījumam jābūt spēkā  2024.gada 1.janvārī.

Viena projekta maksimālais granta apjoms ir divi miljoni eiro un tā īstenošanas ilgums ir  līdz pieciem gadiem. Pastāv iespēja iegūt arī papildu finansējumu līdz vienam miljonam eiro. 2024. gada Consolidator grant konkursā plānots atbalstīt 291 projektu ar kopējo budžetu 584 miljoni eiro.

Konkursā pieteiktie projekti tiks vērtēti vairākās kārtās. Pirmās kārtas rezultātus paredzēts paziņot pēc 2024.gada 21.jūnija, bet otrās kārtas (interviju) rezultātu paziņošana plānota 2024.gada 13.decembrī. Līgumu slēgšana ar granta saņēmējiem varētu sākties 2025.gada aprīlī.

Eiropas Pētniecības padomes budžets no 2021. līdz 2027. gadam kopumā ir vairāk nekā 16 miljardi eiro programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Noderīgas saites:

 

Papildu informācija: