Latvijas Zinātnes padome (LZP) 9. augustā izsludina ekspertu komisiju vēlēšanas, kas notiks no š.g. 12. līdz 13. septembrim. Ja Tev ir doktora grāds – piedalies! Izvēlies labāko kandidātu vai kļūsti par tādu pats.

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību, piemēram, sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, iesaistoties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā, sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē.

Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija – jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Ekspertu komisiju vēlēšanas rīko LZP saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (noteikumi).

Vēlēšanu rezultātā tiks izveidotas sešas ekspertu komisijas[1]:

Dabaszinātņu ekspertu komisija – 10 locekļi;Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija – 15 locekļi;Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija – 9 locekļi;Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 9 locekļi;Sociālo zinātņu ekspertu komisija – 12 locekļi;Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija – 8 locekļi.

Informācija kandidātiem

Pieteikšanās vēlēšanām – līdz š.g. 28. augustam! Pieteikšanās – www.sciencelatvia.lv sadaļā “Mani LZP ekspertu komisiju locekļa kandidāta pieteikumi” (lai pieteiktos jābūt NZDIS lietotāja tiesībām).

Ekspertu komisijas locekļa kandidāts (kandidāts):

persona ar doktora zinātnisko grādukandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ieguvusi LZP eksperta tiesības[2] zinātnes nozarē, kurā kandidē (kvalifikācijas kritērijus skatīt šeit)savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principusir izpildījis papildus kvalifikācijas kritēriju atbilstoši savai nozarei (sk. šeit)

Informējam, ka pieteikumu eksperta tiesībām var iesniegt līdz 19. augustam!


Informācija vēlētājiem

Vēlēšanās var piedalīties tikai Latvijā nodarbināti zinātnieki:

t.i. ar doktora zinātnisko grāduvēlētājam jābūt NZDIS lietotāja tiesībāmvēlēt var tikai par vienu kandidātu

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. +371 67228421, e-pasts: velkom@lzp.gov.lv ).

[1] ar ekspertu skaitu un sastāvu var iepazīties LZP 25.07.2019.  lēmumā Nr. 55-2 “Par ekspertu komisiju skaitu un skaitlisko sastāvu

[2] informācija par pieteikšanos šeit un šeit.

Pedējā atjaunošana 13-08-2019