Jaunumi
Informācija VPP “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteicējiem

Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīko informatīvus seminārus potenciālajiem Valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteikumu iesniedzējiem par nosacījumiem projektu pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā.

Semināru mērķis: nodrošināt kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem.

Sekmīgai projektu pieteikumu iesniegšanai, publicējam semināros sniegto informāciju:

Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks,

Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks,

Ineta Kurzemniece, LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore, 

Ineta Kurzemniece, LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore,

13.07.2022.

Inguna Paredne, LZP Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperte,

Inguna Paredne, LZP Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperte,