Apvārsnis Eiropa
Informācijas diena Apvārsnis Eiropa koordinatoriem

2.februārī  no 9:30  līdz 16:30 pēc Briseles laika Eiropas Komisija aicina uz informatīvu hibrīda formāta sesiju Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation.

Pasākums paredzēts pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa projektu ieviesējiem, kuri veic koordinatora lomu.

Programmā paredzēts:

09:30 Ievads un darba kārtība

09:40 Funding & Tenders Portājs – identificē un piekļūsti projekta vadībai

10:05 Finansējuma sagatavošanas procesa

10:30 Tava organizācija: juridiskais statuss un finanšu kapacitāte 

10:50 Pauze

11:30 Juridiskie un finanšu jautājumi

12:30 Pusdienas

14:00 Krāpniecības prevencija, pamanīšana un novēršana

14:30 Zinātniskais/tehniskais projekta apraksts: Aktivitātes apraksts

15:15 IT rīki, atbalsts un praktiskas detaļas   

16:00 Projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana

16:30 Noslēgums

Pasākums notiks tiešraidē, skatīt ŠEIT.  Jautājumiem/atbildēm tiks izmantota sli.do platforma, pasākuma kods  #CooDayGAP

Informācijas diena notiks angļu valodā. Koordinatori, kuri plāno apmeklēt pasākumu klātienē ir aicināti obligāti par to informēt sava projekta kontaktpersonu Eiropas Komisijā (project officier). Ja plānojiet apmeklēt tiešsaistē, reģistrēties nav nepieciešams.

Pasākuma saite: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230202.htm

Darba kārtība: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20230202/agenda_en.pdf