Apvārsnis Eiropa
Informācijas diena par Eiropas inovāciju ekosistēmu konkursiem

16.februārī no 9:30 līdz 12:00 pēc Briseles laika notiks tiešsaistes informācijas diena par Eiropas inovāciju ekosistēmu (EIE) darba programmu 2023.–2024. gadam. EIE darba programmas  mērķis ir izveidot vairāk savienotas, iekļaujošas un efektīvākas inovācijas ekosistēmas, kas atbalsta uzņēmumu mērogošanu un stimulē inovācijas svarīgu izaicinājumu risināšanai. Šajā informācijas dienā galvenā uzmanība tiks pievērsta darba programmas CONNECT virzienam un konkrēti četrām tās tēmām (sk.darba kārtībā).

 

Darba kārtībā:

 • 9:35 Atklāšana
 • 9:45 Politiskais konteksts Eiropas inovāciju ekosistēmu (EIE) darba programmā 2023.–2024. gadam
 • 10:00 Starptautiskā sadarbība
 • 2023.gada konkursu prezentācijas
  • 10:20 HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-01 – Organisation of Women TechEU 2023-2024
  • 10:30 HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-02 – Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors
  • 10:40 HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-01 – Stimulating Experimentation Practices
  • 10:50 HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02 – Specialist Advisory Services to build capacities on innovation procurement
 • 11:00  Lump sum finansēšanas modelis programmā Apvārsnis Eiropa
 • 11.15 Jautājumi un atbildes
 • 11:50 Noslēgums

Plašāka informācija:

 • Darba programma publicēta šeit.
 • Reģistrācija informācijas dienai šeit.
 • Vairāk par informācijas dienu: šeit.