Apvārsnis Eiropa
Informācijas diena par Hop On shēmu un ERA Talents

Eiropas Komisija 27.aprīlī no 10:00 līdz 12:00 (pēc Briseles laika) organizē informācijas dienu par programmas Apvārsnis Eiropa sadaļas Dalības paplašināšana un Eiropas Pētniecības telpas (EPT) stiprināšana darba programmu.

Programmas Apvārsnis Eiropa dalības paplašināšanas darbības jeb widening atbalsta ES valstis, kas atpaliek pētniecības un inovācijas jomā, lai palielinātu to sniegumu, savukārt Eiropas Pētniecības telpas darbību mērķis ir reformēt un uzlabot Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmu kopumā.

Informācijas dienā galvenie uzsvari tiks likti uz diviem konkursiem:

  • Hop On shēma, kas rada iespēju juridiskām personām, kas reģistrētas dalībvalstīs ar zemiem pētniecības un inovāciju rādītājiem sauktas arī par dalības paplašināšanas valstīm (tostarp Latvija), pievienoties jau finansētiem projektiem;
  • ERA Talents, kuras mērķis ir piesaistīt vairāk pētniecības un inovācijas talantu ar dažādām zināšanām organizācijām dalības paplašināšanās valstīs.

Turklāt būs īss pārskats par Eiropas pētniecības telpas politiku. Pasākuma laikā būs nodrošināta jautājumu un atbilžu sadaļa.

Darba kārtība:

10:00 Ievads un īsa prezentācija par jauniem projektu konkursiem 2022. gadā saskaņā ar darba programmas dalības paplašināšanas jeb widening daļu

10:10 Prezentācija par HoP On shēmu, jautājumi un atbildes izmantojot sli.do platformu

11:00 Pārskats par Eiropas Pētniecības telpas (EPT) politiku.

11:20 Prezentācija par ERA Talents konkurss, jautājumi un atbildes izmantojot sli.do platformu

Reģistrēšanās nav nepieciešama.

Pasākums tiks translēts tiešraidē: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/widening-participation-and-strengthening-european-research-area_en