Apvārsnis Eiropa
Informatīva sesija par Horizon Results Booster

25. maijā no 10:00 līdz 12:30 pēc Briseles laika Eiropas Komisija aicina uz informatīvu sesiju par Horizon Results Booster: pētniecības virzīšana spēcīgas sabiedrības ietekmes virzienā.

Pasākums notiks tiešraidē: Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact (25 May 2022) (europa.eu). Informācijas diena notiks angļu valodā.

Programmā paredzēts:

10:00 Horizon Results Booster: spēles noteikumi

Prezentē: Cathy Cieslik (European Commission, Directorate-General for Research & Innovation, Common Knowledge and Data Management Service) un Alessia Melasecche Germini (META Group)

10:15  Informācijas izplatīšanas un rezultātu izmantošanas stratēģijas portfelis: A modulis, P&I projektu rezultātu portfeļa identificēšana un izveide un B modulis, palīdzība projektiem izstrādāt un izpildīt izstrādātā portfeļa informācijas izplatīšanas plānu (dissemination plan).

Prezentē: Marcello Bardellini (ICONS)

10:35 A & B modelis praksē: Ieteikumi

10:45 Informācijas izplatīšanas un rezultātu izmantošanas stratēģijas portfelis: C modulis, atbalsts projektiem, lai uzlabotu to pašreizējo rezultātu izmantošanas (exploitation) stratēģiju, un biznesa plāna izstrādes pakalpojumi

Prezentē: Antonello Fiorucci (META Group)

11:10 C modulis & biznesa plāna izstrāde praksē: Ieteikumi

11:30 GoToMarket:
Atbalsta veids 1: Pitching;
Atbalsta veids 2: Atbalsts un norādījumi intelektuālā īpašuma tiesībās;
Atbalsta veids 3: Mācības inovāciju vadībā;
Atbalsta veids 4: Uzņēmējdarbības pakalpojumi;
Atbalsta veids 5: Rezultātu izmantošanas iespēju pārbaude;
Atbalsta veids 6: Pieeja finansējumam ārpus ES

Prezentē: Alessia Melasecche Germini (META Group)

12:00 Atbalsta veids 3 praksē: Ieteikumi

12:10 Jautājumi un atbildes
Noslēgums

Horizon Booster Platforma: https://www.horizonresultsbooster.eu/