Informatīvā ziņojuma “Par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem” projekts

Informējam, ka sabiedriskajai izskatīšanai ir pieejams Latvijas Zinātnes padomes izstrādātais informatīvā ziņojuma projekts par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. Ziņojuma projekts ir sagatavots, balstoties uz desmit projektos paveikto un sasniegto no 2020. gada jūlija līdz decembra beigām.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv līdz šī gada 12. martam.

.