FLPP Jaunumi
  1. Iepirkuma nosaukums „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumu ekspertīzes procesa administrēšanas pakalpojumi 2013.gadā”
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs: LZP201 3/ 1
  3. Paredzamā līgumcena līdz 4220,00 LVL bez PVN vai darba devēja VSAOI. Paredzamā līgumcena var mainīties, ņemot vērā projektu iesniegumu skaitu.
  4. Paredzamais līguma darbības laiks no 2013.gada 4.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim
  5. Papildus informāciju var saņemt Latvijas Zinātnes padomē (turpmāk – LZP) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3.stāvā, 334.kab., tālr. +371 67228421, 26411662, e-pasts: jelena.blazarene@lzp.gov.lv
  6. Piedāvājumi jāiesniedz LZP Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3.stāvā, 334.kab., tālr. +371 67228421, +371 26411662, līdz 30.09.2013. plkst.17.00.

Paziņojumu sagatavoja: 

vecākā referente Jeļena Blazarene
tālrunis +371 67228421, +371 26411662, e-pasts: jelena.blazarene@lzp.gov.lv