Apvārsnis Eiropa
Informatīvais seminārs "Apvārsnis Eiropa: Eiropas Komisijas redzējums par iespējām dalībniekiem no Latvijas”

15. martā, no plkst. 9:00 līdz 16:00 Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās informatīvais seminārs “Explore Horizon Europe: European Commission's Perspective on Opportunities for Latvian Participants”, ko rīkoja Latvijas Zinātnes padomes Nacionālais kontaktpunkts.

Informatīvo semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts sekretāra vietnieks cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Jānis Paiders, kurš savā uzrunā uzsvēra to, ka Latvijā jau šobrīd ir izveidojusies stabila pētniecības kultūra, un, ka Latvijas zinātnieki un pētnieki sniedz būtisku ieguldījumu ne tikai Latvijas attīstībā, bet arī starptautiskajā zinātnes kopienā. Jānis Paiders atgādināja arī to, ka zinātne ir mūsu nākotnes pamats, tas ir būtisks ieguldījums sabiedrībā, sarežģītu problēmu risinājumos un attīstības veicināšanā. “Jau šobrīd esam sasnieguši daudz un mums noteikti ir jāturpina nostiprināt savu vietu zinātnes pasaulē, turpinot veikt pētījumus, turpinot strādāt pie zinātniskās infrastruktūras uzlabošanas un attīstīšanas, zinātnes atbalstīšanas un inovācijām.”

Pētniecība un inovācija sniedz jaunas zināšanas un novatoriskus risinājumus, ar ko pārvarēt sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās problēmas. Programma “Apvārsnis Eiropa” palīdz pētniekiem un augsta līmeņa novatoriem attīstīt un izmantot to idejas. Tā apvieno labākos talantus un nodrošina tos ar pasaules klases pētniecības infrastruktūru. Turklāt tā atbalsta radikālas inovācijas un palīdz radīt jaunus pakalpojumus un tirgus.

Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore Agrita Kiopa, pirms iepazīšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvju sagatavoto praktisko informāciju, ar lielu prieku sveica visus universitātes Hipokrāta auditorijā, kā arī atzīmēja to, ka ar lielu nepacietību un interesi gaida Eiropas Komisijas pārstāvju ieteikumus un priekšlikumus dalībai Apvārsnis Eiropa programmā, uzsverot, ka Rīgas Stradiņa universitāte arī ir daļa no Eiropas pētniecības kopienas, kas ir gatava un ieinteresēta turpināt attīstīt savu pētniecisko darbību, meklējot arvien jaunas sadarbības, jo svarīgāk par visu ir nepadoties, bet izmantot visas piedāvātās iespējas.

Seminārs bija liels ieguvums ieinteresētajām pusēm, jo vienkopus bija iespēja uzzināt ne tikai aktuālāko informāciju par programmas “Apvārsnis Eiropa” līdz šim sasniegtajiem rezultātiem un piedāvātājām iespējām, bet ļāva satikties dažādiem pētniekiem un organizāciju pārstāvjiem, kuri nākotnē, iespējams, atradīs iespēju sadarboties, lai īstenotu jaunas, ambiciozas idejas un kopīgus pētniecības projektus.

SEMINĀRA FOTOGALERIJA

Programmas Apvārsnis Eiropa kopējais finansējums ir 95,5 miljardi eiro, padarot to par visu laiku vērienīgāko un ambiciozāko pētniecības un inovāciju programmu, ko īstenojusi ES.

Apvārsnis Eiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros atbalstīs atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.

Uzzini vairāk: Apvārsnis Eiropa 2021-2027 | Latvijas Zinātnes padome (lzp.gov.lv)