Valsts pētījumu programma
Informatīvie semināri “Par valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteikumu iesniegšanu un īstenošanu”

Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīko informatīvus seminārus potenciālajiem Valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteikumu iesniedzējiem par nosacījumiem projektu pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā.

Semināru mērķis: nodrošināt kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem.

Semināri plānoti:  

  • Fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģijas un inženiersistēmu jomai šī gada 8.jūlijā LU Cietvielu fizikas institūta telpās Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē no plkst. 10.00 līdz 12.00;
  • Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, farmācijas jomai šī gada 13.jūlijā Organiskās sintēzes institūta telpās Aizkraukles ielā 21, no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Semināru darba kārtība:

  • 10.00 – 10.20 Semināra atklāšana, Valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” misija, mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti (Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks);
  • 10.20 – 11.00 informācija par pētījumu projektu iesniegšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu, atbildes uz jautājumiem (Ineta Kurzemniece, LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore);
  • 11.00 – 11.30 informācija par pētījumu projektu īstenošanu un uzraudzību, atbildes uz jautājumiem (Inguna Paredne, LZP Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperte);
  • 11.30 – 12.00 neformālas sarunas, tīklošanās.