jaunumi
Latvijas Zinātes padomes kolēģi tikšanās laikā ar AS Latvenergo pārstāvi Alvi Epneru

 Inovācijas jau sen vairs nav nākotne, tā ir ne tikai zinātnieku, pētniecības institūciju vai universitāšu dienas kārtībā, bet arī daudzu uzņēmumu šodienā, tāpēc aizvien pieaugošs ir mūsu prieks par katru uzņēmumu, kas domājot par savām attīstības iespējām, ieskatās arī iespējās, ko izaugsmei piedāvā Latvijas Zinātnes padomes administrētās starptautiskās programmas un projekti, kā arī pieejamās iespējas nacionālā līmenī.
Ar lielu prieku šonedēļ ciemos uzņēmām viena no vadošajiem enerģijas tirgotājiem un videi draudzīgākajiem ražotājiem Baltijas valstīs – A/S Latvenergo pārstāvi, Inovācijas vadītāju Alvi Epneru, lai pastāstītu vairāk par to, ko uzņēmumiem piedāvā starptautiskās programmas inovācijās un pētniecībā, kā arī par sadarbības iespējām nacionālā līmenī, piemēram, ekspertīzē balstītu lēmumu pieņemšanai, lai veicinātu biznesa attīstību jauniem darījumiem un inovāciju ieviešanai.

Alvis Epners atzīst, ka ir ļoti svarīgi, lai valsts kapitālsabiedrības rada un ir klātesošas inovāciju radīšanā, sevišķi uzsverot būtisko ieguldījumu sabiedrības attīstībā, ko apstiprina arī Latvijas Zinātnes padomes Starptautiskās sadarbības programmu departamenta direktore Elita Zondaka, uzsverot to, ka: “Ieguldījums zinātnē ir ieguldījums ne tikai kāda konkrēta pētījuma projektā, problēmas risinājumā vai mērķa sasniegšanā, bet arī tautsaimniecības izaugsmē un katra uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā un attīstībā.”

Kopš 2023. gada Latvijas zinātnes padomes viena no funkcijām ir arī zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana publiskā un privātā sektora vajadzībām, atbilstoši katra konkrētā pētījuma projekta mērķim un tematikai, izvērtēšanai piesaistot attiecīgās jomas ekspertus. Latvijas Zinātnes padome var kļūt par atbalstu, lai palīdzētu Latvijas organizācijām atrast starptautiskas sadarbības iespējas, nodrošinātu finansējumu starptautisko projektu dalībniekiem no Latvijas, palīdzētu sevi pārstāvēt starptautiskajā pētniecības tirgū - kopīgi veicinot inovāciju attīstību un zinātnes sasniegumu popularizēšanu gan Latvijā, gan ārpus tās.