FLPP Jaunumi

Institūcijas, kas apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas (PO) statusam 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursos

Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos 2018. gada pirmajā un otrajā fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursos ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai (MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 560 2.12. apakšpunkts), nav jāiesniedz dokumentācija atbilstībai (finanšu vadības un grāmatvedības politika, finanšu apgrozījuma pārskats, ja attiecināms, apliecinājums, ka projekta rezultāti netiks izmantoti komerciāliem nolūkiem).

Institūcijas nosaukums

1.

Agroresursu un ekonomikas institūts

2.

APP Dārzkopības institūts

3.

Biedrība “Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs”

4.

Daugavpils Universitāte

5.

DU aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts

6.

Elektronikas un datorzinātņu institūts

7.

Fizikālās enerģētikas institūts

8.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

9.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

10.

Latvijas Jūras akadēmija

11.

Latvijas Kultūras akadēmija

12.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

13.

Latvijas Organiskās Sintēzes institūts

14.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

15.

Latvijas Universitāte

16.

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts

17.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

18.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

19.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

20.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

21.

Latvijas Zinātņu akadēmija

22.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

23.

Liepājas Universitāte

24.

Nodibinājums “Baltic Studies Centre”

25.

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

26.

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

27.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

28.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

29.

Rīgas Stradiņa Universitāte

30.

Rīgas Tehniskā universitāte

31.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”

32.

Transporta un sakaru institūts

33.

Ventspils Augstskola

34.

Vidzemes augstskola

35.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

36.

Banku augstskola