Apvārsnis Eiropa
Interesentiem iespēja tikties ar programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti 25.novembrī

Pasākums norisināsies 25. novembrī, plkst. 11.00 – 12:00 tiešsaistes platformā Zoom. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātēm saistībā ar 3.pīlāra aktivitātēm (primāri Eiropas Inovāciju Padomes konkursi (EIC)), kā arī par Nacionālā kontaktpunkta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu dalībai programmā. Tikšanās notiks ar Nacionālā kontaktpunkta vecāko eksperti Mariju Plotnieci

Aicināti visi potenciālie programmas dalībnieki:

  • zinātnieki,
  • uzņēmēji,
  • valsts iestāžu,
  • nevalstisko organizāciju,
  • pašvaldību un asociāciju pārstāvji.

Tikšanās notiks atvērtā formātā. Ievadā plānots sniegt īsu ieskatu par programmu un jaunāko informāciju par atbalsta iespējām. Pārējais tikšanās laiks būs veltīts dalībnieku jautājumiem, savstarpējai informācijai apmaiņai, viedokļiem un diskusijai.

Aicinām dalībniekus pasākumam reģistrēties tiešsaistē un iesniegt savus jautājumus reģistrācijas lapā pirms tikšanās, lai Nacionālā kontaktpunkta ekspertam dotu iespēju sagatavota atbildes, un dotu priekšstatu par dalībnieku interesēm un pārstāvēto sektoru. Lūdzam reģistrēties līdz 24.novembrim. Saite uz Zoom tikšanos tiks nosūtīta pirms tikšanās uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Pasākumu sērija notiek ar Eiropas Savienības fondu projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” atbalstu.

Papildus informācija:

Marija Plotniece

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperte

+371 29966535

marija.plotniece@lzp.gov.lv