Apvārsnis Eiropa
Interesentiem iespēja tikties ar programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vadītāju 30. martā

Pasākums norisināsies 30. martā, plkst. 13.00 -14:00 tiešsaistes platformā Zoom. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par Apvārsnis Eiropa aktualitātēm, kā arī par Nacionālā kontaktpunkta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu dalībai programmā. Aicināti visi programmas potenciālie dalībnieki – zinātnieki, uzņēmēji, valsts un nevalstisko organizāciju, pašvaldību un asociāciju pārstāvji.

Tikšanās notiks atvērtā formātā. Ievadā plānots sniegt īsu Nacionālā kontaktpunkta darbības pārskatu un informāciju par atbalsta iespējām programmas dažādajās tematiskajās jomās. Pārējais tikšanās laiks būs veltīts dalībnieku jautājumiem, savstarpējai informācijai apmaiņai, viedokļiem un diskusijai.

Aicinām dalībniekus pasākumam reģistrēties tiešsaistē un iesniegt savus jautājumus reģistrācijas lapā pirms tikšanās, lai Nacionālā kontaktpunkta vadītājam dotu iespēju sagatavota atbildes ar tematisko ekspertu iesaisti, un dotu priekštatu par dalībnieku interesēm un pārstāvēto sektoru.

Reģistrācija atvērta līdz 29.marta 12:00. Zoom saite tiks izsūtīta iepriekšējā dienā.

Pasākumu sērija notiek ar Eiropas Savienības fondu projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” atbalstu.

Papildus informācija:

Jānis Ancāns

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vadītājs

+371 26494422

janis.ancans@lzp.gov.lv