Apvārsnis Eiropa
Izsludināta Eiropas Inovāciju Padomes darba programma 2022. gadam

Izsludināta Eiropas Inovāciju Padomes darba programma 2022.gadam

Eiropas Inovāciju padomes (EIC) darba programma 2022. gadam ir oficiāli pieejama potenciālajiem projektu pateicējiem no 9. februāra.

Pieteicēji tiek aicināti iepazīstieties ar konkursa aprakstu, jo tajā ir ieviestas dažas izmaiņas gan īsajiem, gan pilniem projektu pieteikumiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka vērtētāji turpinās izvērtēt īsos pieteikumus, kas iesniegti pirms Eiropas Inovāciju padomes 2022. gada darba programmas oficiālās publicēšanas, un nav vajadzības to iesniegt atkārtoti. Ja šie pieteikumi būs veiksmīgi, tos aicinās aizpildīt un iesniegt tā pilnu projekta pieteikumu saskaņā ar 2022. gada darba programmā norādītajiem termiņiem (23. marts, 15. jūnijs, 5. oktobris).

Turklāt pieteikumu iesniedzējiem, kuri kopš pēdējā termiņa (06.10.2021., plkst. 17.00:00 pēc Briseles laika) ir iesnieguši pilnus projekta pieteikumus līdz darba programmas 2022. gadam publicēšanas dienai, ir jāpielāgo savs pieteikums. Ar kandidātiem, kas ietilpst šajā kategorijā, sazināsies EIC  programmas “Accelerator” konkursa komanda, lai izskaidrotu konkrēto rīcību.

No publicēšanas datuma (9.02.) uz dažām dienām (līdz 5 dienām) tiks apturēta jaunu projektu pieteikumu iesniegšana, lai dotu pretendentiem nepieciešamo laiku iepazīties ar jauno programmu un izmaiņām tajā, kā arī informāciju tehnoloģiju (IT) komandai īstenot nepieciešamās izmaiņas.

Papildus informācija:

Marija Plotniece

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

+371 29966535

marija.plotniece@lzp.gov.lv