Izsludināta piektās kārtas pieteikšanās praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai

Izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmai praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai piektajai kārtai. Zinātniskās institūcijas projektu iesniegumus var iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līdz šā gada 16.augustam.

Piektajā kārtā praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai ar ES fondu atbalstu pieejami gandrīz 8,4 miljoni eiro. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro.

Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu piešķirs ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai, kas mērķēti Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai, tostarp diagnostikas, ārstniecības līdzekļu, un inženiertehniskajiem risinājumiem cilvēka drošības palielināšanai; attālināto pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpē un izglītības procesā. Tāpat paredzēts atbalstīt projektus, kas nodrošinās strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšanā, tai skaitā veselības aprūpē – arī sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilaksei, uz pacientu vērstai un integrētai aprūpei. Finansēti var tikt arī projekti, kas uzlabos kiberdrošību un datu aizsardzību, kvantu tehnoloģijas, reģionālo ekonomisko attīstību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un klimatneitralitāti.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34. Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 17.06.2021. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.