OSMOZE
Izsludināts OSMOZES programmas 2023.gada projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padome 2023. gada 1. martā izsludina Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE  2023. gada mobilitātes projektu konkursu. Konkursu īsteno atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvajai vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Konkursam var pieteikt mobilitātes projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tai skaitā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Programmā projektu īsteno divi projekta dalībnieki, kas pārstāv Latviju un Franciju un projektu īsteno katrā programmas valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties.

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās (līdz 30 kalendārajām dienām) mobilitātes pasākumi. Programma veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām, kā arī valsts un privāto uzņēmumu zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31.maijs līdz plkst. 17.00. Projektu un dokumentāciju kopā kā vienu datni ar drošu elektronisko parakstu paraksta Latvijas dalībnieka paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un Latvijas dalībnieka zinātniskais vadītājs un iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv.

Informācija par Latvijas puses pieteikšanās kārtību pieejama Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnes sadaļā OMSOZE izsludinātie konkursi.

Kontaktinformācija: