Eiropas partnerības jaunumi
Eiropas partnerības projektu konkurss

Eiropas partnerība “Dzīvnieku veselībai un labturībai” (European Partnership for Animal Health and Welfare,  EUPAHW) ir Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju iniciatīva, kas finansēs pētījumus par dzīvnieku infekcijas slimību kontroli, kā arī dzīvnieku labturību. Partnerība sākās 2024.gada janvārī. Ir plānots 7 gadu laikā investēt 360 miljonu eiro, lai atbalstītu zinātni un veicinātu visu šajā jomā ieinteresēto pušu sadarbību. EUPAHW mērķi atbilst Eiropas Zaļajam kursam un ar to saistītajai  stratēģijai, lai pārtika un tās ražošana būtu droša, veselīga un videi draudzīga. Šajā partnerībā ir iesaistījušies 90 dalībnieki - zinātniskās iestādes, zinātni finansējošās organizācijas, ministrijas, arī   Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde  (EFSA - European Food Safety authority) un Eiropas Zāļu aģentūra  (EMAEuropean Medicines Agency). Dalībnieki ir no 24 valstīm, no tām 19 ir Eiropas Savienības valstis, 5 - ar Eiropas Ietvara programmu pētniecībai un inovācijām “Apvārsnis Eiropa” asociētas valstis. Partnerības budžeta 50% nodrošinās programma “Apvārsnis Eiropa” un otrus 50% finansēs EUPAHW partnerorganizācijas.  

2024.gada 8.maijā EUPAHW izsludināja pirmo pētniecības projektu konkursu. 

Konkursa tēmas:     

  1. Jaunas tehnoloģijas dzīvnieku veselības un labturības profilaksei, kontrolei, novērtēšanai un pārvaldībai.
  2. Fundamentālie pētījumi par dzīvnieku veselību un labturību. Jaunas zināšanas par bioloģiskajiem, imunoloģiskajiem un fizioloģiskajiem mehānismiem, kas ietekmē sauszemes un ūdens dzīvnieku veselību un labturību.
  3. Sociāli-ekonomiskie pētījumi par dzīvnieku veselību un labturību.

Projektu pieteikumu iesniegšana notiks divās kārtās. 1.kārtā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024.gada 8. jūlijs 15:00 (CET), uz 2.kārtu uzaicinātajiem projektu pieteikumiem -  2025.gada 4.februāris 14:00 (CET).

EUPAHW organizētais seminārs par projekta pieteikumu konkursa jautājumiem notiks 2024.gada 14.maijā 10:00 (CET)

Informācija par projektu pieteikumu konkursu: www.eupahw.eu/call-1.html

 

Papildu informācija: