Valsts pētījumu programma
Izsludināts valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programmas” projektu pieteikumu atklātais konkurss

2021. gada 1. novembrī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Aizsardzības inovāciju pētījumu programmas” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumam Nr. 537 “Par valsts pētījumu programmu “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma”” .

Programmas virsmērķis ir jaunu zināšanu, prasmju un risinājumu attīstība valsts aizsardzības nozarei prioritārās pētniecības un tehnoloģiju jomās. Programmas mērķis – sekmēt tehnoloģiju pārnesi, kā arī inovatīvu lietišķi izmantojamu risinājumu un produktu attīstību atbilstoši valsts aizsardzības nozares, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) politikas plānošanas dokumentos noteiktajām aizsardzības tehnoloģiju prioritātēm.

Programmas uzdevums ir jauna vai uzlabota produkta, prototipa vai tehnoloģiskā risinājuma izveide kādā no šādām jomām:

  1. Kiberdrošība, elektroniskā karadarbība un fotoniskās ierīces drošiem sakariem un kibertelpas kontroles ekonomiskākiem risinājumiem;
  2. Robotika, multifunkcionālā sensorika, bezpilota sistēmas un saistītie autonomijas risinājumi;
  3. Karavīru aprīkojuma sistēmas, tai skaitā individuālais ekipējums un tekstila tehnoloģijas, valkājamā elektronika.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 1 500 000 euro.  Programmu finansē no Aizsardzības ministrijas budžeta bāzē valsts budžeta apakšprogrammai 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas ietvaros tiks finansēti trīs projekti. Viena projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši (laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam).

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. novembris plkst. 23.59.

VPP konkursa galvenie nosacījumi:

Aptuvenais laika grafiks:

4. novembrī plkst. 15.00 LZP rīko informatīvu vebināru par projektu konkursu projektu pieteikumu potenciālajiem iesniedzējiem. Reģistrēšanās vebināram līdz 3. novembra plkst. 15.00 šeit. Pēc vebināra visi materiāli tiks publicēti LZP tīmekļvietnē, kā arī tiks sagatavots materiāls ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapas un cita dokumentācija pieejami LZP tīmekļvietnē sadaļā informācija īstenotājiem.

Projekta pieteikuma iesniegšana notiek Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (sciencelatvia.lv). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. novembris plkst. 23.59.

Lai saņemtu prioritāro pētījumu programmas jomu sarakstu (kas ir ierobežotas pieejamības informācija), jānosūta aizpildīta

uz e-pastu industrija@mod.gov.lv.

Vairāk informācijas rakstot uz elektroniskā pasta adresi vpp@lzp.gov.lv