Valsts pētījumu programma
Izsludināts valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteikumu atklātais konkurss

2022.gada 5. jūlijā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 285 “Par valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma””.

Programmas virsmērķis – misijas orientētā pieejā balstītu jaunu zināšanu, kā arī produktu un tehnoloģiju risinājumu attīstība ilgtermiņā Latvijā apstiprinātajās viedās specializācijas stratēģijas jomās “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Programmas misijas orientēts ilgtermiņa mērķis – veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējamu produktu un tehnoloģiju attīstību atbilstoši industrijas pieprasījumam viedās specializācijas stratēģijas jomās “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Programmas ietvaros konkursam pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir  11 400 000 eiro (vienpadsmit miljoni četri simti tūkstoši eiro). Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši.

Konkursa ietvaros plānots finansēt divus projektus, kuru maksimālais finansējums ir:

  • viedās specializācijas stratēģijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” – 5 700 000 eiro;
  • viedās specializācijas stratēģijas jomā “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” – 5 700 000 eiro.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairāk kā vienu projekta pieteikumu par katru noteikto jomu Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 40 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2022. gada 15. augustam (plkst. 23.59).

Informatīvie semināri no plkst. 10.00 līdz 12.00:

  • 8.jūlijā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā) – “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”;
  • 13.jūlijā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (Aizkraukles ielā 21, Rīgā) – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija”.

Projektu konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapas un cita dokumentācija pieejami šeit.