Valsts pētījumu programma
Izsludināts valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu pieteikumu atklātais konkurss

2021. gada 25. augustā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumam Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””.

Programmas virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 6 200 000 euro.  Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” līdzekļiem. Programmas ietvaros tiks finansēti deviņi projekti. Viena projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši (laika posmā no 2021. līdz 2024. gadam).

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 40 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2021. gada 4. oktobrim (plkst. 23.59).

VPP konkursa galvenie nosacījumi:

Aptuvenais laika grafiks:

9. septembrī plkst. 16.00 LZP rīko informatīvu vebināru par projektu konkursu un kontaktbiržu projektu pieteikumu potenciālajiem iesniedzējiem. Reģistrēšanās vebināram līdz 7. septembra plkst. 17.00 šeit. Pēc vebināra visi materiāli tiks publicēti LZP tīmekļvietnē, kā arī tiks sagatavots materiāls ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Projektu konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapas un cita dokumentācija pieejami LZP tīmekļvietnē sadaļā informācija īstenotājiem. Projekta pieteikuma iesniegšana notiek Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (sciencelatvia.lv), tuvākajā laikā būs iespējams iesniegt projekta pieteikumus LZP modulī.

Vairāk informācijas, rakstot uz elektroniskā pasta adresi vpp@lzp.gov.lv