Jaunumi
Izstrādātas vadlīnijas projektu netiešo izmaksu uzskaitei

Lai Latvijas Zinātnes padome (LZP) nodrošinātu vienotu pieeju Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) un Valsts pētījumu programmu (VPP) ietvaros īstenoto projektu netiešo izmaksu uzskaitei, ir izstrādātas vadlīnijas projektu netiešo izmaksu uzskaitei.

Metodika paredz šādas projektu netiešo izmaksu vienotās likmes:

  • FLPP konkursos līdz 2022.gadam netiešo izmaksu vienotā likme 10% no attiecināmajām projekta tiešajām izmaksām (netiešās izmaksas = tiešās attiecināmās izmaksas x 10%);
  • FLPP konkursos no 2022.gada netiešo izmaksu vienotā likme 15% no attiecināmajām projektu tiešajām personāla izmaksām (netiešās izmaksas = tiešās personāla attiecināmās izmaksas x 15%);
  • VPP netiešo izmaksu vienotā likme 25% no attiecināmajām projekta tiešajām izmaksām. (netiešās izmaksas = tiešās attiecināmās izmaksas x 25%).

Aicinām projektu vadītājus un īstenotājus iepazīties ar izstrādāto