Izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka ir izstrādāts Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””. MK rīkojuma projekta mērķis ir apstiprināt valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”, nosakot tās virsmērķi, mērķi, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu. Projekta mērķauditorija ir zinātniskās institūcijas un augstskolas, zinātnieki, studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti, kā arī uzņēmēji.  

Programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), sadarbojoties ar programmas Stratēģiskās vadības padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no IZM, Eiropas Parlamenta, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas Tieslietu ministrijas, NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra, SIA “Tilde”, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO”, kā arī diasporas zinātnieki no Kristiana Albrehta universitātes Ķīlē (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) un Londonas Universitātes koledžas (University College London). 

Šobrīd dokuments tiek virzīts saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, kā arī pēc tam tiks virzīts apstiprināšanai MK. Pēc projekta apstiprināšanas sekos atklātais pētniecības projektu konkurss, par kura organizēšanu atbildīgā institūcija ir Latvijas Zinātnes padome. 

Aicinām sabiedrības pārstāvjus iepazīties ar MK rīkojuma projekta anotāciju un noteikumu projektu un līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē. Sabiedrības pārstāvji ir lūgti sniegt viedokli līdz 2021. gada 1. jūlijam, rakstot elektroniskā pasta vēstuli IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Pētniecības programmu vienības vadītājai Lanai Frančeskai Dreimanei: lana.dreimane@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv