Jaunumi
Izveidots vienots kontaktpunkts Ukrainas pētnieku atbalstam

Eiropas Komisija ir izveidojusi Ukrainai veltītās Eiropas Pētniecības telpas (ERA4Ukraina) portālu, proti, vienotu kontaktpunktu, kas piedāvā informācijas un atbalsta pakalpojumus Ukrainā bāzētiem pētniekiem un pētniekiem, kas no Ukrainas spiesti bēgt. Šis portāls apkopo ES līmeņa iniciatīvas, gan pa valstīm, gan no nevalstiskām grupām. Tā mērķis ir kara skartajiem pētniekiem palīdzēt atrast mājvietas un darba iespējas, atvieglināt viņu diplomu atzīšanu un piedāvāt citus pakalpojumus.

Jaunais portāls ERA4Ukraine balstās uz līdzšinējo tīklu EURAXESS, kurš atbalsta pētniekus, visās ES dalībvalstīs un programmas “Apvārsnis Eiropa”asociētajās valstīs savienojot vairāk nekā 600 centrus un 43 nacionālus portālus. Drīz visa informācija būs pieejama gan angliski, gan ukrainiski. Katrai dalībvalstij un asociētajai valstij ir savs portāls, kurā strukturēti sakārtota informācija par pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem. Pagaidām pieejami ir 30 valstu portāli.

Portāls ERA4Ukraine piedāvā arī saites arī uz vietni #Science4Ukraine, kopienas grupu, kurā apvienojušies visas pasaules brīvprātīgie studenti un pētnieki. Brīvprātīgie vāc un izplata informāciju par atbalsta iespējām, kas Ukrainas akadēmisko iestāžu studiju absolventiem un pētniekiem pieejamas universitāšu, valstu un starptautiskā līmenī.

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā