PostDoc jaunumi
Iustratīvs attēls postdoc programmai

Patlaban norit starpinstitūciju saskaņošana Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādājam Ministru kabineta noteikumu projektam par Eiropas Savienības fondu investīcijām pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai. Plānots, ka pirmais projektu konkurss jauno zinātnieku atbalstam varētu tikt izsludināts piecu mēnešu laikā pēc šo noteikumu apstiprināšanas Ministru kabinetā, kas varētu būt 2024.gada gada maijā.

Pēc tam, kad būs noslēgusies saskaņošana,  noteikumu projekts tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Atbalsta pasākumu mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Tāpat veicināt pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Lai novērstu jauno zinātnieku aizplūšanu no nozares, karjeras sākuma posmā ir nepieciešams sniegt atbalstu doktora grādu ieguvušajiem zinātniekiem. Šāda atbalsta programma arī palīdz risināt situāciju, kad pieredzes trūkums un nepietiekams zinātnisko publikāciju apjoms samazina iespējas konkurēt par iespējām iegūt finansējumu pētniecībai Latvijas un Eiropas Savienības grantu konkursos, kuros ir augstas prasības, lai sasniegtu zinātnes izcilību.

Interesenti ar noteikumu projektu “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.9. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētījumi” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (TAP).