Kā dzimst idejas – tiek pētīts zinātniski praktiskā raidierakstā IdejuFIT

Kā piedzimst idejas radīt mājas kokos, elektriskos kalnu dēļus un kompostējamās kleitas? Ideju FIT raidierakstā tiks atbildēts uz šiem jautājumiem, lai atklātu- kā dzimst labas idejas, kas iekaro pasauli un kā šādas idejas var radīt ikviens! Tikai 20 minūšu laikā klausītājs iepazīs inovatīvu uzņēmumu, uzzinās- kā tas vada savas idejas. Raidieraksta noslēgumā kopā ar uzņēmumu ikviens varēs iepazīt un  izmantot praktisku ideju vadības metodi, lai radītu jaunas idejas!

2021.gada februārī pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguva pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Šī projekta ietvaros tiek izstrādātas ne tikai zinātniskās publikācijas, kuras prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet arī tiks radīts podkāsts un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai ar to palīdzību radītu jaunas un uzlabotu esošās biznesa idejas un norises. Šobrīd projektā iesaistīti arī pētnieki no Lielbritānijas un Beļģijas.

Katrs podkāsts sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmajā daļā ‘’IDEJAS IESILDĪŠANĀS’’  ikviens var iepazīt inovatīvu Latvijas uzņēmumu, otrajā daļā ‘’IDEJU VADĪBAS TESTS’’ uzzināt, kā šis uzņēmums vada idejas, bet trešajā daļā  ‘’IDEJU FITNESS’’ mini ideju fitnesa nodarbībā izmēģināt kādu ideju vadības metodi idejas attīstībai. Jāatzīmē, ka raidioeraksts tiek izmantots arī kā papildus datu ievākšanas rīks, jo ideju vadības testa rezultāti tiks izmantoti zinātniskās publikācijas izveidē.

Šobrīd izveidotas pirmās 3 sērijas, gaidāmajām sērijām sekojiet līdz Instagram @idejufit_podcast

Pirmie 3 raidījuma viesi:

Projekta pētījumos tiks uzsvērti ideju vadības (IV) kompetenču aspekti un īpaši ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās iespējas privātajā un valsts sektorā, īpaši COVID 19 apstākļos. Pētījumā tiks pamatots IVS kā rīks jaunu produktu un risinājumu radīšanā, sinerģiski sadarbojoties dažādiem sektoriem un nozaru spēlētājiem. Ņemot vērā inovācijas sistēmas galveno apakšsistēmu mijiedarbību (izglītība, uzņēmējdarbība, zinātne), uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir svarīgs pasākums, lai nostiprinātu Latvijas inovācijas spēju, prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos līmeņos, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību.

Projekta pētniece ir Elīna Miķelsone – zinātņu doktors, MBA, PostDoc. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja un SIA ”Idea Innovation Institute” vadītāja un pētniece. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Jaunā zinātniece pastāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs un regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, Banku augstskola, RISEBA, RSU,  BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultante. Viņas izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ”Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmumi – TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Postdoktorante atzīst, ka lielu gandarījumu sniedz iespēja darboties RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus, inovatīvus  produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos – Horizon2020, EstLat u.c.

2021.gada februārī uzsākta postdoktorantūras projekta  “Ideju vadība” realizācija, kuru īsteno SIA „Idea Innovation Institute”. Pētniecības mērķis: izpētīt ideju vadības kompetenču, ideju vadības veidu izmantojumu, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību. Projekta gaitā tiek aplūkotas ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās priekšrocības COVID 19 ietvaros, saistībā ar ”Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19”, kas atbalsta RIS3 izaugsmes prioritāti. Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros – „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.

Sagatavoja:

Elīna Miķelsone

Idea Innovation Institute pētniece

26418258

www.i-i-i.lv

https://www.instagram.com/idejufit_podcast/

https://www.facebook.com/IdejuVadibaPostDoc