Komisija izvēlas pirmos 50 sieviešu vadītus uzņēmumus, lai veicinātu augsto tehnoloģiju inovāciju Eiropā

Komisija 3. martā paziņoja rezultātus, kas tika saņemti pirmajā “Women TechEU” konkursā, atbalstot augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumus, kurus vada sievietes.

Izmēģinājuma projekts Women TechEU tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” Eiropas inovācijas ekosistēmu darba  programmas.

Shēma piedāvā dotācijas (75000 eiro apmērā katra), lai atbalstītu pirmos soļus inovācijas procesā un uzņēmuma izaugsmi. Tā piedāvā arī mentoringu un konsultācijas saskaņā ar Eiropas Inovācijas padomes (EIC) programmu “Women Leadership” un ES mēroga tīklu veidošanas iespējas.

Pēc neatkarīgu ekspertu novērtējuma Komisija atbalstīs pirmo kohortu, kurā būs 50 sieviešu vadīti uzņēmumi no 15 dažādām valstīm. Vairāk nekā 40 uzņēmumi atrodas ES dalībvalstīs, tostarp viena piektdaļa no “Apvārsnis Eiropa” paplašināšanas valstis. Aptuveni viena piektdaļa atrodas arī pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs.

Finansējumam ierosinātie uzņēmumi ir izstrādājuši progresīvus un revolucionārus jauninājumus dažādās jomās, sākot no agrīnas vēža diagnostikas un ārstēšanas līdz pat metāna emisiju negatīvās ietekmes samazināšanai. Tie pievēršas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG), piemēram, cīņai ar klimata pārmaiņām, pārtikas izšķērdēšanas samazināšanai, kā arī izglītības pieejamības paplašināšanai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm. Plašāka informācija ir pieejama šajā paziņojumā.