Apvārsnis Eiropa
Konference Čehijā par Apvārsnis 2020/Apvārsnis Eiropa programmu pieredzi

2023.gada 14. februārī Prāgas Tehnoloģiju centrs organizē 20. Eiropas pētniecības dienas Čehijā (CZEDER 2023). Tā ir lielākā Čehijas ikgadējā konference, kas īpaši veltīta ES pamatprogrammām un ar tām saistītām tēmām.

Šogad konferencē koncentrēsies uz 3 galvenajām tēmām:

  1. Čehijas prezidentūras ES Padomē kopsavilkums,
  2. Eiropas Pētniecības padome (ERC) un tās ietekme, kā arī
  3. Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes (MSCA) un talantu aprite.

Tā kā šis ir jubilejas pasākums, bez pašas konferences būs apskatāma arī izstāde, kurā būs apskatāmi atlasīti interesanti Horizon 2020 projekti. Divas programmas tematiskās sesijas tiks veltītas labiem piemēriem un diskusijām par jau sen pastāvošo pamatprogrammas finansēšanas shēmu ietekmi: Eiropas Pētniecības padomes un Marijas Sklodovskas-Kirī  aktivitāšu ietekme uz pētnieku karjeru.

Konferences norises vietā, kā arī tiešsaistē būs pieejama izstādes zona, kurā tiks demonstrēti ietvara programmu projektu rezultāti un iznākums, kuros piedalās Čehijas koordinatori vai partneri.

Pasākums tiek organizēts hibrīdformātā ar iespēju piedalīties vai nu uz vietas, vai ar interneta straumēšanas palīdzību. Reģistrācija CZEDER ir bez maksas. Lūdzam pieteikties līdz 2023. gada 8. februārim.

Eiropas pētniecības dienas Čehijā (CZEDER) ir lielākā konference, kas veltīta Eiropas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatprogrammām (FP) Čehijā. To katru gadu organizē Prāgas Tehnoloģiju centrs (iepriekš Tehnoloģiju centrs CAS) sadarbībā ar Izglītības, jaunatnes un sporta ministriju.

Pirmais CZEDER notika 2002. gadā ar galveno mērķi iepazīstināt Čehijas pētnieku kopienu ar iespējām iesaistīties Eiropas pētniecības sadarbībā, izmantojot pamatprogrammas: finanšu un stratēģisko instrumentu, kas atbalsta un īsteno ES pētniecības un inovācijas politiku kopš 1980. gadiem. Lai gan Čehija jau varēja pilnībā piedalīties 5. pamatprogrammā, ņemot vērā tās ES kandidātvalsts statusu, vispārējā informētība par pamatprogrammu bija diezgan zema.

Saite: https://www.czeder.cz/