Apvārsnis Eiropa
Konkurss agrīnās karjeras pētniekiem – EUTalentON

Tiek izziņota pieteikumu pieņemšana jaunam konkursam agrīnās karjeras pētniekiem – EU TalentON. Šogad pirmo reizi pilotprojekts notiks Leidenē – Eiropas zinātnes galvaspilsētā 2022.

Šis Komisijas sponsorētais pasākums izaicinās jaunos talantīgos pētniekus rast risinājumus visaktuālāko globālo problēmu risināšanai. Četru dienu pasākums pulcēs aptuveni 100 agrīnās karjeras pētniekus vecumā no 21 līdz 35 gadiem no visas ES, un tajā ir iekļauta plaša programma, kas izveidota kopā ar akadēmiskajām aprindām, uzņēmējiem un nozares pārstāvjiem.

Talantīgie agrīnās karjeras pētnieki, kas ir sadalīti nelielās komandās, saņems nepieciešamos rīkus (piemēram, seminārus, uzņēmumu apmeklējumus, lekcijas, meistarklases, personīgo vadību un kultūras pieredzi), lai radītu novatoriskus un tirgojamus risinājumus izaicinājumiem, kuru pamatā šogad ir ES misijas. Pasākuma noslēgumā katra komanda iepazīstinās ar savu risinājumu profesionālai žūrijai un sabiedrībai. Uzvarētāji saņems sponsorētas balvas no ES, nozares un mentoriem.

Karjeras sākumā strādājošie pētnieki var pieteikties dalībai EU TalentON līdz 2022. gada jūnija beigām.

Priekšvēsture un mērķi

EU TalentOn, kas ir daļa no Leiden 2022 Eiropas Zinātnes pilsētas, sniedz tiešu ieguldījumu ERA politikas programmā — 14. darbība. Konkrēti, konkurss palīdz tuvināt zinātni iedzīvotājiem, aicinot viņus kopīgi radīt risinājumus mūsu aktuālākajiem izaicinājumiem. 2022. gadā Leidena būs platforma, kurā varēs piedalīties ikviens, kas vēlas dalīties zinātnē, zināšanās, mākslā un prasmēs, tādējādi radot jaunas saiknes starp zinātni un sabiedrību inovatīvā, atvērtā, rotaļīgā un sirsnīgā veidā.

Turklāt konkurss veicinās karjeru pētniecībā, veicinās pārrobežu un starpnozaru sadarbību starp pētniekiem, kuri uzsākuši karjeru, un veicinās uzņēmējdarbību un akcentēs iespējas gan akadēmiskajās aprindās, gan rūpniecībā.

Informācija: https://ec.europa.eu/info/news/open-call-new-eu-talenton-invites-young-academic-talent-find-solutions-our-most-pressing-challenges-2022-may-17_en