Apvārsnis Eiropa
Kontaktbirža tematiskajai kopai “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide”

Aicinām uz tematiskās kopas jeb klastera “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide” kontaktbiržu, lai palīdzētu pētniekiem, novatoriem, sabiedriskajiem dalībniekiem, NVO u.c. atrast piemērotāko finansējumu gaidāmajām projektu konkursiem šādās programmas  Apvārsnis Eiropa 6. klastera jomās:

  • Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumi un saistītā Biodiversa + partnerība,
  • Aprites ekonomikas un bioekonomikas nozares un saistīto partnerību Circular Bio-Based Europe JU”,
  • Tīra vide un nulles piesārņojums,
  • Zeme, okeāns un ūdens klimata pasākumi un saistītās ilgtspējīgas zilās ekonomikas un Water4All partnerības.

Kontaktbirža notiks trešdien, 2022. gada 29. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 16.30. Tajā tiks sniegts īss pārskats par gaidāmajām finansēšanas iespējām programmas Apvārsnis Eiropa 6. klastera ietvaros, tomēr tās galvenais mērķis ir veicināt idejas prezentēšanas sesijas visiem tiem, kas vēlas izveidot jaunas sadarbības saites. Lai nodrošinātu tiešu kontaktu starp visiem dalībniekiem, sesijām sekos ātrās iepazīšanās aktivitātes vietnē https://www.wonder.me/ kā pasākuma neatņemama sastāvdaļa.

Ja Jūs interesē dalība pasākumā, lūdzam reģistrēties ŠEIT, norādot dalības formu (prezentētājs/novērotājs) un tematiskās jomas, kuras Jūs īpaši interesē. Reģistrācija ir atvērta līdz piektdienai, 24.jūnijam. Vairāk informācijas, provizoriskā darba kārtība un prezentācijas veidne pieejama ŠEIT.

Aicinām jūs kļūt par aktīvu dalībnieku ar prezentāciju, kurā tiks parādītas jūsu organizācijas iespējas, kompetences joma un jūsu idejas potenciālai sadarbībai 6. klastera izvēlēto jomu un tematiski saistīto Eiropas Savienības partnerību ietvaros. Vienlaikus ir iespējams piedalīties arī kā novērotājam, klausoties vienaudžus un iedvesmojoties no viņu prezentācijām.

Kontakti jautājumiem par kontaktbiržu:
Joanna Komperda, PolSCA – joanna.komperda@polsca.pan.pl

Tematiskais eksperts Latvijā:

Latvijas Zinātnes padomes

Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Zane Zondaka zane.zondaka@lzp.gov.lv