Apvārsnis Eiropa
Kontaktbirža un informācijas dienas par ES Misijām jeb uzdevumu jomām

Bridge2HE organizē tiešsaistes kontaktbiržu par ES misiju 2022.gada konkursiem. Pasākumu organizē Bridge2HE NCP projekts, un tas notiks 2022. gada 19. maijā, nākamajā dienā pēc EK organizētajām ES misiju informācijas dienām (17. – 18. maijs). Informācijas dienām nav jāreģistrējas. 

Aicinām Latvijas pētniecības un inovāciju kopienu pievienoties šim virtuālajam tīklošanās pasākumam, lai atrastu projekta partnerus gaidāmajiem 2022.gada konkursiem Horizon Europe – Missions programmā! 

Pasākumā galvenā uzmanība tiks pievērsta programmas “Apvārsnis Eiropa – ES misiju darba programma 2021.–2022. gadam” (2022. gada grozījumi). Paredzams, ka 2022. gada konkursi tiks atklāti 2022. gada 12. maijā līdz ar misijas darba programmas galīgo pielāgošanu, taču ir iespējams iepriekš reģistrēties kontaktbiržai neatkarīgi no tā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2022. gada septembrī, un pieejamais budžets ir aptuveni 630 miljoni eiro 34 tēmām.

• Konkurss — pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu pielāgošanās klimata pārmaiņām misijas īstenošanu (6 tēmas)

• Konkurss — pētniecības un inovācijas darbības, kas atbalsta Vēža misijas īstenošanu (5 tēmas)

• Konkurss — darbības misijas Atjaunot mūsu okeānu un ūdeņus līdz 2030. gadam īstenošanai (10 tēmas)

• Konkurss — pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu klimatneitrālu un viedo pilsētu misijas īstenošanu (1 tēma)

• Konkurss — pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu augsnes veselības un pārtikas misijas īstenošanu (10 tēmas)

• Kopīga darbība starp misiju Okeāns, jūras un ūdeņi un misiju Pielāgošanās klimata pārmaiņām (1 tēma)

• Konkurss — Eiropas Sociālo inovāciju katalizatora fonds, lai veicinātu ES misijas mērķu sasniegšanu, atkārtojot un paplašinot esošās, uzskatāmi veiksmīgās sociālās inovācijas (1 tēma).

Reģistrācija kontaktbiržai būs atvērta līdz 17. maijam.