Apvārsnis Eiropa
Marijas Skłodowskas Kirī aktivitāšu Pēcdoktorantūras stipendiju pasākums Baltijs valstīs un Polijā plakāts

Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu par 260 miljonu eiro piešķiršanu Pēcdoktorantūras projektu īstenotājiem, publicējot informāciju par universitātēm, pētniecības centriem, privātajām un valsts organizācijām, kas saņems Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosauktās stipendijas. Kopumā no vairāk nekā 8000 pieteikumiem finansēti tiks 1249 projekti. To starpā arī Latvijas Universitātes Atmofizikas un spektroskopijas institūta projekts – LASER4Mg.

2023. gada Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu Pēcdoktorantūras stipendiju(turpmāk MSCA PF)  konkursā iesniegšana noslēdzās pagājušā gada septembrī un no visiem pieteikumiem 9 pieteikumi bija no Latvijas, 26 pieteikumi no Lietuvas, savukārt Igaunija stipendijai pieteica 31 projektu.

MSCA PF nodrošina 100% apmaksātu stipendiju  2 - 3 gadu garumā, atkarībā no izvēlētā stipendijas veida: Eiropas stipendija vai Globālā stipendija. Tā ir arī iespēja uzņemošajām organizācijām apgūt Apvārsnis Eiropa koordinatora lomu.

  • ERA Fellowships: pieteikumiem, kas iesniegti ar Latvijas uzņemošo organizāciju ir iespēja tikt izskatītiem finansēšanai no Eiropas Komisijas. Vienīgais, kas MSCA PF pieteikumā ir jāizdara, jāpārliecinās, ka Jūs esat piekritis, ka Jūsu pieteikums var tikt pārvirzīts izskatīšanai. ERA Fellowships var iegūt tikai, ja ir pieteikta Eiropas stipendija un projekts ir virssliekšņa (virs 70%).
  • Izcilības zīmogs jeb  Seal of Excellence: MSCA PF pieteikumi, kas saņēmuši vērtējumu 85% vai augstāku, bet nav finansēti no MSCA programmas, saņemts Izcilības zīmoga apliecinājumu no Eiropas Komisijas sākot ar aprīļa sākumu. 1737 pieteicēji saņems izcilības zīmogu, tostarp 1 pieteikums no Latvijas.

! Lai palielinātu Latvijas uzņemošo organizāciju aktivitāti un piesaistītu vairāk talantu 28.februārī Nacionālais kontaktpunkts aicina uz pasākumu, kas fokusēti veltīts potenciālajām uzņemošajām organizācijām un vadītājiem.  2024. gada MSCA PF konkurss tiks atvērts 10. aprīlī, ar iesniegšanas termiņu 11. septembrī.

Uzzini vairāk: