FLPP Jaunumi
Latvijas Kultūras akadēmija 2. novembrī aicina uz starptautiskās konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” konferenci “Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieciskais profils 2021: temati, jautājumi un atbildes”

2. novembrī plkst. 10.00–18.00 konferencē “LKA pētnieciskais profils: temati, jautājumi un atbildes” tiks prezentēti 2021. gadā īstenotie LKA pētījumu projekti, kas tapuši VIAA pēcdoktorantūras pētniecības projekta, VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” un vairāku fundamentāli lietišķo pētījumu projektu ietvaros.

Projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai” pētnieku grupa raksturos radošo industriju profilu un resursus mazajās pilsētās, uz diskusiju par radošo industriju labās prakses piemēriem mazajās pilsētās un to attīstības iespējām aicinot uzņēmējus. Pilskalnu pētnieku grupa pastāstīs, kā notiek pilskalnu jaunatklāšana un kā veidojas vietas nozīme jaunatklāto pilskalnu kontekstā. Pētījuma “Nacionālisma māksla: sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā” pētnieki pievērsīs uzmanību aktuālajam jautājumam – kāda ir mākslas loma solidaritātes veidošanā un uzturēšanā demokrātiskā sabiedrībā? Pētījuma rezultāti sniegs iespēju uzzināt, kā mūsdienu mākslinieki izprot un skaidro  mākslinieciskās brīvības, cenzūras un pašcenzūras izpausmes mūsdienu Latvijā. Diskusijā “Dzīvais kultūras mantojums. Prakses un izaicinājumi” ar nemateriālā kultūras mantojuma kopienu pārstāvjiem iecerēts noskaidrot, kā ikdienā dzīvesveids saplūst ar mantojuma saglabāšanu un kāda ir kopienas pārstāvju pieredze un motivācija iesaistīties tradīciju uzturēšanā.

Darba valoda – latviešu. Konferences programma

Konferenci varēs skatīt sociālo mediju platformā Facebook (https://www.facebook.com/LKAkademijaun Youtube kanālā (https://www.youtube.com/LKAkademija).

Ar visu konferenču sērijas programmu (1.–5.nov.) var iepazīties šeit.