Apvārsnis Eiropa
Latvijas organizācijas var pieteikties uz EK apmācībām par dzimumu līdztiesības plāniem

Eiropas Komisija piedāvā vairākas apmācības par dzimumu līdztiesības plāniem (GEP), kas paredzētas ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm, kurās ir lielāks to organizāciju skaits, uz kurām attiecas Apvārsnis Eiropa atbilstības kritērijs un kurām vēl nav ieviests dzimumu līdztiesības plāns.

Dzimumu līdztiesības plāni ir obligāta prasība šādām organizācijām:

  • valsts iestādēm,
  • privātām un publiskām augstākās izglītības iestādēm un
  • privātām un publiskām pētniecības organizācijām.

Devītās apmācības būs paredzētas Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, un tās notiks attālināti 2022. gada 25. maijā, plkst. 10:30-13:45 EET, ko organizē Ecorys.  Trīs stundu apmācības mērķis ir atbalstīt attiecīgās pētniecības organizācijas un valsts iestādes no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kuras vēlas pieteikties programmā Apvārsnis Eiropa. Apmācībās iepazīstinās ar Apvārsnis Eiropa dzimumu līdztiesības plāna atbilstības kritērijiem un sniegs norādījumus par tā izstrādi, pamatojoties uz deviņiem ar procesu un saturu saistītajiem elementiem, pamatojoties uz Eiropas Komisijas nesen publicētajām vadlīnijām.

Tiek meklēti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārstāvjus dalībai apmācībās. Ieinteresētajām organizācijām ir jāaizpilda tiešsaistes intereses izteikšanas veidlapa šeit līdz trešdienai, 2022. gada 11. maijam.

Vietu skaits ir ierobežots līdz 1 pārstāvim no katras organizācijas, un priekšroka tiks dota dalībniekiem no organizācijām, uz kurām attiecas programmas Apvārsnis Eiropa atbilstības kritērijs un kurām ir maz vai nav pieredzes dzimumu līdztiesības plāns izstrādē un ieviešanā.

Eiropas Komisijas resurss par dzimumu līdztiesību programmā Apvārsnis Eiropa.