Latvijas Zinātnes padome izsludina atklāto konkursu “Projektu sekretāru pakalpojumi”

Lai nodrošinātu Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) administrēšanas, uzraudzības un/vai zinātniskās izvērtēšanas atbildībā esošo projektu iesniegumu, projektu pieteikumu, projekta vidusposma zinātnisko pārskatu un projekta noslēguma zinātnisko pārskatu zinātnisko izvērtēšanu un zinātnisko ekspertīzi, LZP izsludina atklāto konkursu “Projektu sekretāru pakalpojumi” ar iesniegšanas termiņu 2021. gada 17. martā, plkst. 10.00.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11 daļās atbilstoši dažādām zinātnes nozaru grupām, līguma izpildes termiņš ir 2021. gada 31. decembris, un viens pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu līdz trim daļām. Atklātā konkursa dokumentācija un pieteikuma formas pieejamas Elektronisko iepirkumu sistēmā.