Latvijas Zinātnes padome līdz ar Latvijas zinātnieku kopienu nosoda iebrukumu Ukrainā

Šā gada 24. februāra rītā uzsāktais Krievijas Federācijas plaša mēroga militārais iebrukums Ukrainā ir ne tikai atklāta, ciniska un brutāla vēršanās pret Ukrainas valsts suverenitāti, bet arī pret demokrātiskas valsts un sabiedrības pamatvērtībām un principiem.

Šajā situācijā mēs stingri nosodām Krievijas Federācijas militāro agresiju. Latvijas Zinātnes padome ir vienota demokrātiskās pasaules kopējā nostājā pret Krievijas Federācijas militāro agresiju un pilnībā atbalsta turpmākās Eiropas Savienības īstenotās politiskās sankcijas, vienlaikus īstenojot palīdzības programmas Ukrainai un Ukrainas cilvēkiem.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece aicina visas Latvijas augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, akadēmisko kopienu un studentus būt solidāriem ar Ukrainu un Ukrainas cilvēkiem, norobežojoties no jebkādas sadarbības ar Krievijas Federācijas institūcijām un to pārstāvjiem: “Lai arī augstākajā izglītībā un zinātnē sadarbība ir tikusi atbalstīta ar dažādām valstīm visā pasaulē, šajā bezprecedenta situācijā aicinu jūs visus paust solidāru atbalstu Ukrainai.”

Latvijas Zinātnes padome visstingrākajā iespējamajā veidā nosoda Krievijas agresiju un Ukrainas okupāciju. Mēs aicinām Krieviju izbeigt karadarbību un ievērot starptautiskās tiesības un cilvēktiesības, kā arī aicinām Eiropas valstis uzņemt visus konflikta dēļ pārvietotos cilvēkus un nekavējoties nodrošināt viņu drošību un labklājību.

Latvijas Zinātnes padome līdz ar Latvijas zinātnieku kopienu ir solidāri ar Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī ar Krievijas pilsoņiem, kuri protestē pret iebrukumu. Eiropas un starptautiskajai sabiedrībai ir jāsadarbojas, lai izbeigtu konfliktu un garantētu ukraiņu drošību Ukrainā.

Ukraina ir nozīmīga Latvijas partnere pētniecībā. Šajā situācijā mēs aicinām pētnieku kopienu atbalstīt Ukrainas pētniekus, kā arī pārskatīt savas oficiālās attiecības ar Krievijas pētniecības institūcijām.