Latvijas Zinātnes padome pāriet uz jaunu oficiālo elektroniskā pasta adresi

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3. apakšpunktā noteiktajam, valsts pārvaldes iestādes pāriet uz vienotu pieeju elektronisko pasta adrešu nosaukumu veidošanā un LZP maina oficiālā e-pasta adresi no lzp@lzp.gov.lv uz pasts@lzp.gov.lv.

Turpmāk saziņai ar LZP aicinām rakstīt uz e-pastu pasts@lzp.gov.lv.