Latvijas Zinātnes padome pārstāvēta Science Europe ģenerālajā asamblejā un augsta līmeņa seminārā

17. un 18. novembrī Latvijas Zinātnes padomes direktore Prof. Gita Rēvalde piedalās Science Europe organizētajos pasākumos. Science Europe ir asociācija, kas pārstāv lielākās sabiedriskās organizācijas, kas finansē vai veic izcilus pētījumus Eiropā. Asociācija apvieno un izplata nozīmīgāko pasaules pētniecības organizāciju pieredzi, lai kopīgi veidotu Eiropas Pētniecības telpu un rastu veidus, lai pētniecība sniegtu maksimālu labumu sabiedrībai.

Ģenerālās asamblejas mērķis, kas notiek 17. novembrī, ir iesaistīt dalīborganizācijas augsta līmeņa diskusijās par būtiskām zinātnes politikas tēmām un piedāvāt tām iespēju sniegt ieguldījumu turpmākajā asociācijas darbā un gaitā. Šīs sanāksmes konkrētie mērķi ir apspriest grozījumus statūtos, redzējumā un stratēģijā 2021. – 2026.gadam.

Science Europe darba kārtība turpināsies rīt, 18. novembrī, kad notiks augsta līmeņa seminārā par Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Šogad seminārs veltīts EPT plānotajam ieguldījumam COVID-19 krīzes risināšanā un sabiedrībai, kura ir spējīga stāties pretī izaicinājumiem.

Science Europe apvieno nozīmīgākās Eiropas un Eiropas Pētniecības telpas 36 organizācijas no 27 valstīm. Ikgadējie augsta līmeņa semināri piedāvā platformu neformālām zinātnes politikas diskusijām starp Eiropas zinātnes ministrijām, Eiropas pētniecības organizāciju vadītājiem un augsta līmeņa Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

Vairāk par Science Europe var lasīt mājas lapā: https://www.scienceeurope.org/ .