Latvijas Zinātnes padome piedalās Zinātnieku brokastīs

Trešdien, 7. oktobrī, tiešsaistē Zoom platformā norisinājās Rīgas Stradiņu universitātes organizētās Zinātnieku brokastis par tēmu Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums. Valsts pētījuma programmas rezultātu atspoguļošana.

Pasākums bija veltīts RSU pētnieku saimes iepazīstināšanai ar jaunizveidotās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) uzdevumiem un darbību, pārrunāt valsts pētījumu programmas “Covid- 19 seku mazināšanai” uzraudzību, kā arī iepazīties ar Latvijas zinātnes stratēģisko pozicionējumu Eiropas zinātnes telpā un komunikācijā.

Latvijas Zinātnes padomes uzdevumi

Pasākumā LZP direktore Gita Rēvalde iepazīstināja ar LZP jauno vīziju un stratēģiju. LZP uzbūvē un funkcijās notiek pārmaiņas no 2020. gada 1. jūlija. LZP direktore iepazīstināja arī ar jauno LZP sastāvu, kurā ir izveidotas sešas ekspertu komisijas, kurās pārstāvēti labākie Latvijas zinātnieki, piemēram, dabaszinātņu ekspertu komisija, medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija u. c. LZP sastāvā ietilpst arī LZP  konsultatīvā padome. LZP īsteno valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, plāno un īsteno zinātniski pētnieciskās programmas un veic citas funkcijas. Sākot no 2021. gada 1. jūlija, no Valsts Izglītības un attīstības aģentūras  tiks pārņemta vairāku starptautisku pētījumu projektu u īstenošana  uzraudzība, piemēram, Eiropas Savienības programmas  Apvārsnis 2020 nacionālā kontaktpunkta funkcijas, Latvijas-Lietuvas- Taivānas programma, Latvijas- Ukrainas, Latvijas – Baltkrievijas programma, EEZ un Norvēģijas Baltijas pētniecības programma, kā arī vairākas ES fondu aktivitātes Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir ekspertu komisiju nozīmes palielināšana, zinātnieku pārstāvniecības nodrošināšana lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā.

Gitas Rēvaldes uzruna

Vairāk par LZP statēģiju un vīziju var uzzināt aplādē jeb podkāstā “Zinātnes zīmes” šeit.

Valsts pētījumu programmas īstenošanas gaita

Par valsts pētījuma programmu “Covid-19 seku mazināšana” vairāk pastāstīja Ingmārs Kreišmanis, kurš informēja par projektu ieviešanas gaitu. 16 institūcijas sešu mēnešu laikā īsteno 10 projektus par kopējo summu 5 miljoni eiro. Pašlaik ir pieejami tikai pirmie rezultāti. 1. decembrī tiks iesniegti projektu noslēguma zinātniskie pārskati, bet decembra beigās Ministru kabinetā tiks iesniegts informatīvais ziņojums un noslēguma saturiskais pārskats. RSU vada trīs VPP projektus.

Latvijas sabiedrības attieksme pret zinātni

Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš stāstīja par Latvijas sabiedrības attieksmi pret zinātni un no tās izrietošajām atziņām zinātnes stratēģiskajai komunikācijai. Vidzemes Augstskolas pētnieki ir veikuši sabiedrības aptauju, kas liecina, ka vairāk nekā puse aptaujāto ir ieinteresēti zinātnē un tās komunikācijā, aptuveni trešdaļa nezina vai neizprot zinātni, bet 8 % apšauba tās nepieciešamību. Mūsdienīgas zinātnes komunikācijas mērķa auditorija ir paši zinātnieki, lēmumu pieņēmēji un ietekmētāji, uzņēmēji, jaunieši, kas nākotnē varētu kļūt par zinātniekiem, un diaspora ārzemēs.

Vairāk par Zinātnes stratēģisko komunkāciju var uzzināt aplādes jeb podkāsta “Zinātnes zīmes” ierakstā ar Gati Krūmiņu šeit.

Kādēļ nepieciešama zinātnes komunikācija?

Viens no pētījuma dalībniekiem, SIA Dzeltenā zemūdene pārstāvis Zigurds Zaķis skaidroja, kādēļ komunikācija zinātnei ir nepieciešama. Tā uzlabo attieksmi pret zinātni, veido pētniecības kultūru sabiedrībā, sekmē Latvijas zinātnes reputāciju pasaulē un rada jaunus sadarbības mehānismus. Savukārt laba komunikācija veido stāstu, ne tikai informē, vienkāršo, nezaudējot būtību, ilustrē un saista ar cilvēkam ikdienā vajadzīgo, kā arī parāda vērtību.

Četras zināšanu vērtības

Ir izstrādāti četri zinātnes stratēģiskie naratīvi vai vērtības – ceļš uz integrētu sabiedrību, vērtību radīšana, zināšanu sabiedrība un Eiropas dimensija. Šie naratīvi ir lietojami arī COVID-19 apkarošanas komunikācijas kontekstā, par ko pētnieki ir izstrādājuši rokasgrāmatu. Kā uzsvēra Zigurds Zaķis, neko paliekošu nav iespējams panākt īstermiņā. Arī zināšanu kultūras veidošana sabiedrībā ir ilgtermiņa process.

Turpinājumā RSU asociētais profesors Ivars Vanadziņš iepazīstināja ar VPP projekta Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās īstenošanas gaitu. Noslēgumā notika Zinātnieku brokastu dalībnieku diskusija par VPP projektu rezultātu komunicēšanu un zinātnes komunikācijas nozīmi kopumā.

Papildu informācija par Latvijas zinātnes stratēģisko pozicionējumu