Latvijas Zinātnes padome publicē pētniecības ietekmes vadlīnijas projektu iesniedzējiem un īstenotājiem “Ceļā uz ietekmi”

Latvijas Zinātnes padome (LZP) uzsāka darbu pie pētniecības ietekmes vadlīnijas projektu iesniedzējiem un īstenotājiem “Ceļā uz ietekmi” (ietekmes vadlīnijas) 2019. gada maijā, rīkojot semināru ar fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenotājiem, lai zinātnieki savstarpēji dalītos ar savu pieredzi un domātu par dažādiem veidiem, kā uzlabot pētniecības ietekmi uz industriju, valsti un sabiedrību kopumā.

Ietekmes vadlīnijas LZP izstrādāja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas RIS3 vienību, sevišķi pateicamies Aleksandram Mārtiņam Blūmam, kā arī LZP sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvim Miķelim Grīviņam.

Ietekmes vadlīnijas izstrādātas, jo mūsdienās valsts finansējuma saņemšanas gadījumā tiek sagaidīts, ka projekta īstenotājs ne tikai atklās jaunas atziņas savā zinātnes nozarē un papildinās zināšanu bāzi, bet arī izplatīs savas zināšanas plašākā sabiedrībā, kā arī piedāvās konkrētākus risinājumus dažāda veida problēmām vai uzlabojumiem.

Ietekmes vadlīnijas ietver jautājumu, kas ir pētniecības ietekme (jo definīcijas un izpratne par to var atšķirties), rekomendācijas ietekmes plānošanai pētījumu projektos, galvenos ietekmes virzienus pētniecībā, kā arī ir atspoguļotas galvenās atziņas no pētniecības ietekmes LZP rīkotajos pētījumu projektu konkursos pašreiz.

Ietekmes vadlīnijas ir informatīvs materiāls un tikai rekomendējošs, tas nav saistošs ne projektu pieteicējiem, ne īstenotājiem.