Jaunumi
Latvijas Zinātnes padome sekmīgi pārstāv Baltijas valstu programmu starptautiskā konferencē

No 4. līdz 6. maijam Oslo, Norvēģijā notiekošajā Eiropas pētījumu administratoru asociācijas (EARMA – European Association of Research Managers and Administrators) konferencē Latvijas Zinātnes padome kopā ar citu valstu kolēģiem pārstāv Baltijas pētījumu programmu. Programmas mērķis ir apvienot pētniekus no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas, lai palielinātu Baltijas valstu pētnieku starptautisko sniegumu un stiprinātu savstarpējo sadarbību.

Šobrīd programmā kopumā tiek īstenoti 28 augsta līmeņa projekti, kuru kopējais budžets ir 23 miljoni eiro. Baltijas pētniecības padomes kopā ar Izglītības un pētniecības ministrijām vada projektu īstenošanu ciešā sadarbībā ar donorpartneri Norvēģijas Pētniecības padomi.

Latvijas Zinātnes padomes pārstāve Līga Mirlina atzīst, ka komunikācijas un sadarbības atmosfēra starp kolēģiem partnervalstīs ir efektīva, regulāra un iedvesmojoša. “Mums ir regulāra informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņa un norit projektu īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu kapacitātes celšana.

Baltijas pētniecības programma ir lieliska iespēja atbalstīt radošas un daudzveidīgas projektu komandas, kas izstrādā jaunus pētniecības virzienus.

Mēs arī veicinām starptautisko sadarbību un tīklu veidošanu starp pētniekiem un pētnieku izaugsmi, iesaistot doktorantus un pēcdoktorantus.

Mūsu kopienu varētu attēlot kā draudzīgu un izpalīdzīgu multikulturālu ģimeni, kas atspoguļo radošumu, zināšanu apmaiņu un entuziasmu,” konferences diskusijā teica Līga Mirlina, Latvijas Zinātnes padomes Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja.

Foto – Līga Mirlina pirmā no labās.