Jaunumi
Latvijas Zinātnes padomes direktore – Lauma Muižniece

Ministru kabinets ir atbalstījis un iecēlis Laumu Muižnieci Latvijas Zinātnes padomes (LZP) direktores amatā.

Ph.D. Lauma Muižniece tika izvirzīta LZP direktora amatam pēc dalības atklātajā konkursā, kas noritēja trijās kārtās, kuru laikā viņa apliecināja savas kompetences un atbilstību amatam. L.Muižniece ir ieguvusi doktora grādu tehnoloģiju vadībā Tallinas Tehnoloģiju universitātē un profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskolā. Līdzšinējā darba pieredzē specializējusies tādās jomās kā tehnoloģiju pārnese, zinātnes komercializācija un intelektuālā īpašuma pārvaldība.

Stājoties LZP direktores amatā, L. Muižniece atzina: “Zinātne, tehnoloģiju attīstība un inovācija ir nozīmīga tautsaimniecības attīstības daļa. Visām iesaistītajām pusēm ir svarīgi virzīties uz kopīgiem mērķiem. Zinātnes prioritāte ir attīstīt zinātnes izcilību un starptautisko sadarbību. Lai tas būtu iespējams, nepieciešams domāt par cilvēkresursu piesaisti un attīstību, par finansējuma piesaisti, kā arī par ar zinātnes jomu saistīto organizāciju kapacitātes stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu.

Uzskatu, ka Latvijas Zinātnes padomei ir būtiska loma, tāpēc ir nozīmīgi to attīstīt un nodrošināt tās pienesumu zinātnes attīstībā Latvijā.”