Ekspertu komisiju vēlēšanas notiks no š.g. 12. līdz 13. septembrim Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (www.sciencelatvia.lv). Ja Tev ir doktora grāds – piedalies kā vēlētājs!

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisiju vēlēšanās būs iespēja izvēlēties kādu no 152 kandidātiem. Katrs vēlētājs var sniegt savu balsi tikai par vienu kandidātu.

Informācija par kandidātiem atrodama šeit: https://sciencelatvia.lv/#/pub/komisiju_velesanasl/view

152 kandidāti sacentīsies par 63 vietām sešās ekspertu komisijās. Lielākā konkurence ir šādās zinātnes nozarēs:

ekonomikā un uzņēmējdarbībāklīniskajā medicīnāelektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijāsbioloģijā.

Par ekspertu komisijām

LZP Ekspertu komisiju funkcijas ir noteiktas Zinātniskās darbības likumā. Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību, piemēram, LZP sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, piedaloties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju izstrādē, sniedzot viedokli par zinātnes nozares normatīvo aktu projektiem.

Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija – jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Informācija vēlētājiem

Vēlēšanās var piedalīties Latvijā strādājošie zinātnieki, kam:

ir doktora zinātniskais grāds vai PhDir NZDIS lietotāja tiesībasvēlēt var tikai par vienu kandidātu vienā zinātnes nozarēvēlēšanas norit no 12. septembra plkst. 00:00 līdz 13. septembra plkst. 24:00 (Latvijas laiks), balsot iespējams no jebkuras vietas pasaulē

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. +371 67228421, e-pasts: velkom@lzp.gov.lv ).

1 ja strādājat zinātniskajā institūcijā, par lietotāja tiesībām prasiet savai administratīvajai nodaļai, ja nestrādājat zinātniskajā institūcijā, sniedziet iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijā (sk. datni “IZMNotp2_300517_NZDIS.docx” vai iet uz saiti – https://sciencelatvia.lv/#/pub/user_material/2957)