Apvārsnis Eiropa
ERA kontaktbirža

Šā gada 9. novembrī Briselē norisināsies kontaktbirža un informācijas diena pētījumu programmas “Apvārsnis Eiropa” sadaļai “Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana”, kuru rīko NCP_WIDERA.NET tīkla projekts.  

Pasākumā aicināti piedalīties zinātniskās institūcijas, augstākās izglītības iestādes, politikas veidotāji, nozares un uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki gūs ieskatu 2024. gada Eiropas pētniecības telpas (European Research Area, ERA) konkursu tēmās. Šīs prezentācijas vadīs Eiropas Komisijas darbinieki. Tāpat eksperts no Eiropas Pētniecības izpildaģentūras izskaidros projektu iesniegumu vērtēšanas procesu un dalīties ar atziņām no iepriekšējā izvērtēšanas cikla. Plenārsēdes noslēgumā ERA projektu koordinators sniegs ieteikumus pieteikumu sagatavošanai.

Savukārt pasākuma otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja piedalīties iepriekš pieteiktās divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Kontaktbiržas mērķis ir noteikt iespējamās sadarbības iespējas un veicināt ERA projektu konsorciju izveidi.

Pasākums būs veltīts 2024. gada projektu konkursiem ar identifikatoru “HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-xx” (pēdējie divi simboli katram konkursam ir atšķirīgi). Ieskatam dažas no tematikām šī gada konkursos, kas ir ļoti aktuālas zinātniskajām institūcijām:

Visus 2024.gada konkursus var apskatīt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē WIDERA Work Programme for 2023-2024.

Plašāka informācija par pasākumu “ERA 2024 Knowledge Day and Brokerage Event” šeit.

Programmas Apvārsnis Eiropa sadaļā “Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana ir pieejami konkursi, kas veicina kopējās Eiropas Pētniecības telpas attīstību. Konkursi pieejami tādās tematikās kā atvērtā zinātne, dzimumu līdztiesība, rezultātu volarizācija, pētniecības karjeras, pētniecības ētika un integritāte,  starptautiskā sadarbība u. c.

LieneE

Liene Kairiša

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Liene.Kairisa [at] lzp.gov.lv