Apvārsnis Eiropa
Latvijas zinātniskās institūcijas aicinātas pieteikt kandidātus Eiropas Pētniecības padomes Zinātniskajā padomē

Eiropas Komisijas atbildīgā komiteja ir uzsākusi kandidātu meklēšanu Eiropas Pētniecības padomes (EPP) Zinātniskās padomes locekļu amatiem.  Nominācijas tiek pieņemtas līdz 2022. gada 6. maijam pulksten 12:00 pēc Centrāleiropas laika. Komiteja aicina  Eiropas pētniecības kopienu pārstāvošās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pētniecības organizācijas, universitātes, akadēmijas izvirzīt izcilus kandidātus Zinātniskās padomes locekļu amatiem.

Zinātniskā padome ir Eiropas Pētniecības padomes vadības struktūrvienība un pēc atbildīgās komitejas ieteikuma Eiropas Komisija ieceļ tās locekļus amatā uz četriem gadiem, un tos var atkārtoti ievēlēt vēl vienu reizi. Šobrīd kandidāti tiek meklēti gandrīz ceturtajai daļai no Zinātniskās padomes sastāva, kam pilnvaras beigsies nākamo divpadsmit mēnešu laikā.

Kandidātus, kas tiks izvirzīti saskaņā ar pašreizējo uzaicinājumu, izvērtēs atbildīgā komiteja (Independent Standing Identification Committee). Aicinām iepazīties ar dokumentu “Statement on methodology” un lejupielādēt formu “Statement of qualifications”, kas jāaizpilda, izvirzot savu kandidātu  Zinātniskās padomes locekļa amatam. Šis dokuments kopā ar izvirzītā kandidāta jaunāko dzīves gājumu (CV) un publikāciju sarakstu jānosūta noteiktajā termiņā uz elektronisko adresi RTD-ERC-ID@ec.europa.eu . Viena organizācija drīkst nominēt vairākus kandidātus.

Zinātniskā padome, kas ir Eiropas Pētniecības padomes (EPP) neatkarīga pārvaldības struktūrvienība, nosaka EPP zinātniskā finansējuma stratēģiju un metodiku. Tās sastāvā ir 22 locekļi, visi ir izcili zinātnieki un pētnieki, kas pārstāv zinātnisko kopienu Eiropā.

Dokumenti atrodami Eiropas Komisijas mājaslapā šeit, zem sadaļas “More information”.