Apvārsnis Eiropa
Apvārsnis Eiropa Eiropas Partnerības Water4All  septembrī ir atvērts projektu konkurss “Aquatic Ecosystem Services”, kurā projekta idejas (pre-proposal) jāiesniedz līdz 13. novembrim.

Apvārsnis Eiropa Eiropas Partnerības Water4All ietvaros septembrī atvērts projektu konkurss Aquatic Ecosystem Services, kurā projekta idejas (pre-proposal) jāiesniedz līdz 13. novembrim.

Projekta pieteikumu konkursā var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi, paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Konkursā tiek gaidīti projektu pieteikumi, kas atbilst kādai no šādām konkursa tēmām:

  1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) - impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Water4All tīmekļvietnē ir dota iespēja meklēt sadarbības partnerus savam projekta pieteikumam kā arī ievietot informāciju par savu pieredzi un ekspertīzi.

2023. gada 5.oktobrī plkst.13:30 (CET) Water4All organizē vebināru, lai potenciālajiem projektu pieteicējiem skaidrotu konkursa nosacījumus un projekta pieteikumā iekļaujamo informāciju. Vebināram var reģistrēties šeit.

Konkursā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana notiks centralizēti iesaistot šajā procesā neatkarīgus ekspertus no dažādām valstīm. Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Water4All tīmekļvietnē.

Finansējums projekta īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Projekta Latvijas dalībniekam finansējums ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” finanšu resursiem.

Konkurss notiek divās  kārtās.  Konkursa norises laika grafiks ir šāds:

Konkursa atvēršana   2023. gada 12. septembris               
Projekta  idejas (pre-proposal) iesniegšanas termiņš 2023.gada 13.novembris plkst. 15:00 (CET)
Projektu ideju atlases otrajai konkursa kārtai rezultāti un uzaicinājums iesniegt pilnu projekta pieteikumu 2024. gada februāra beigas
Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš 2024. gada 29. aprīlis plkst. 15:00 (CET)
Water4All lēmums par atbalstāmajiem projektiem un projektu konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem 2024. gada septembris
Konkursā atbalstīto projektu īstenošanas uzsākšana 2024. gada beigas/2025. gada sākums

Kontaktpersonas Latvijas Zinātnes padomē: