Apvārsnis Eiropa
zinātņietilpīgo tehnoloģiju apmācību kursu projektu iespējas

Aicinām interesentus iesaistīties EIT Deep Tech Talent iniciatīvā un pievienoties tām organizācijām, kuras ir apņēmības pilnas būt par daļu no izglītības un prasmju attīstības nākotnes virzītājiem, izstrādājot arī savu apmācību programmu zinātņietilpīgo tehnoloģiju jomā. Tas sevī ietver gan skaitļošanu, progresīvus materiālus, mākslīgo intelektu, ko izmanto konkrētās nozarēs, kiberdrošību, robotiku u.c., kas var būt īpaši noderīgas arī gadījumos, kad jaunas prasmes nepieciešamas, lai atgrieztos darba tirgū vai stiprinātu esošās prasmses pilnvērtīgam sniegumam jau šobrīd.

EIT Deep Tech Talent iniciatīva tika izstrādāta, lai izveidotu jaunus kursus, apmācības un prasmju attīstības programmas, kas paredzētas apgūšanai pēc vidusskolas – studentiem, mācībspēkiem un personām, kas vēlas iegūt arodizglītību, kā arī profesionāļiem, kas vēlas attīstīt savas prasmeszinātņietilpīgo tehnoloģiju jomā.

Programmas mērķis ir apmācīt vienu miljonu cilvēku zinātņietilpīgo tehnoloģiju jomā. Pieejamais kopējais iniciatīvas finansējums ir 2 miljoni eiro un finansējumu būs iespēja saņemt 20 projektiem.

 Lai uzzinātu vairāk par iespēju pieteikt savu pamācību projekta ideju, aicinām pievienoties semināram 10. jūnijā, kurā būs iespēja saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Uzzini vairāk: https://www.eitdeeptechtalent.eu/news-and-events/events-archive/call-for-training-proposals-call-qa/